زانادنت

امروزه واژه مدیریت در مطب های دندانپزشکی نیز از قالب تئوری خارج شده و اهمیت آن به منظور استفاده موثر و بهینه از منابع مادی و انسانی ثابت شده است.

در نرم افزار زانا دنت با عنوان مدیریت آنلاین مطب دندانپزشکی از منظر نوینی نگریسته شده است تا نه به عنوان یک نرم افزار بلکه به عنوان یک خدمت بتواند با امکانات گسترده خود پوشش همه جانبه ای را بر روی تمامی نیازهای یک مطب دندانپزشکی داشته باشد.

ویژگی های برتر نرم افزار :

دسترسی از هرجا و در هر زمان

قابلیت شخصی سازی در هر بخش

عدم نیاز به نصب

آدرس اختصاصی

لابراتواری